Tự Làm Chủ

Nhóm Tự làm chủ là

Một người từ làm chủ là một bước nhảy rất lớn từ nhân viên sang một người chủ, do có một mình làm tất cả mọi thứ nên họ chỉ tin một mình họ mà thôi.

Một công việc đầu tiên đầu tiên là họ sẽ chưa có hoạch định là mình sẽ làm gì, do chưa có ai làm với mình nên chỉ một mình họ làm tất cả, và vì lý do này nên họ làm tất tần tật từ bán hàng đến giao hàng, marketing, và làm đến khi có thu nhập có lợi nhuận thì họ chuyển sang thuê nhân viên, vì trước giờ họ làm một mình nên lúc thuê nhân viên trong những ngày đầu thì họ không tin ai, nghĩ là ai cũng không làm hài lòng khách hàng, không ai hiểu khách hàng bằng mình, họ có tư tưởng bảo thủ, nghĩ mình mới là người giỏi nhất, quan trọng nhất và bắt tất cả nhân viên phải làm theo tư mình. Nên họ kiểm soát mọi thứ, kiểm soát mọi vấn đề, chính vì vậy nên họ rất bận nên công việc đuổi công việc thuê nhân viên về để nhìn mình làm thôi. Em phải làm theo tôi nè, giống tôi nè, cái bản ngã quá lớn.

Làm cách nào để mình có thể thoát được tư tưởng đó

Cách giải quyết tốt nhất là mình phải có Tầm Nhìn, tầm nhìn ngắn hạn, trung hạn , và dài hạn

Phải lên kế hoạch , hoạch định, lên Plan cho công việc, yêu cầu nhân viên phải có sổ tay công việc, phải giao từng việc cụ thể cho từng nhân viên chuyên môn, để họ từ từ , mình phải theo sát mục tiêu của mình họ, phải xem theo dõi ngân sách để mình thuê người nào , đào tạo ra sao từng bước một để họ theo kịp từng công việc của công ty yêu cầu, để doanh nghiệp phát triển tốt hơn theo kế hoạch của mình.

Phải phát triển thêm kỹ năng tài chính doanh nghiệp, phải học để học đọc được các báo cáo tài chính của công ty, để kịp thời điều chỉnh những chiến lược tư duy mới, định hướng công ty theo một chiều hướng mới.

Phải lên Plan công việc , quản lý tài chính, xây dựng các mối quan hệ, là bên nhà cung cấp, khách hàng, ngân hàng, phải hiểu rộng về thuế, biết ai các nhân viên của mình đội ngũ của mình phù hợp , chuyên môn gì để công ty ngày càng phát triển.