Bạch cương tằm

BẠCH CƯƠNG TÀM
Bombyx Botryticatus
Tên khác: Cương tàm, Tằm vôi

Nguồn gốc: Con tằm nuôi lấy tơ (Bombyx mori L.), họ Tằm tơ (Eombycidae), chết do nhiễm vi nấm Botrytisr bassiana Bals.= Beauveria bassiana (Bals.) Vuill., họ Mucedinaceae, đem phơi hay sấy khô.

Thành phần hoá học chính: Protiđ (67%), Lipid (4%).
Công dụng: Trị trúng phong mất tiếng,tai biến mạch máu não, méo miệng, chân tay co rút, tinh thần bất ổn, trẻ con dạ đề, lao hạch.

Bạch cương tàm

Cách dùng, liều lượng: Ngày dùng 6-12g, trẻ em dưới 15 tuổi dùng 1-6 gram.

Bach cương tằm